ANBI Status ERB

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Let op!

Niet alle betalingen aan een ANBI mag u aftrekken als gift. Wilt u meer weten over aftrekbare giften? Kijk bij Giften

Zowel de ERB als de stichting vrienden van de ERB hebben de ANBI status van de belastingdienst toegewezen gekregen.

Volgens de ANBI regelgeving zijn wij verplicht om een aantal documenten op onze website beschikbaar te stellen. Deze documenten vind u hieronder:

ERB

Stichting Vrienden van de ERB