Donateur worden

Ja, ik wil donateur worden van de Egmondse Reddingsbrigade en ik gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  Achternaam*:
  Voornaam*:
  Voorletter(s):
  Geslacht*:
  MV
  Adres*:
  Postcode*:
  Woonplaats*:
  Telefoonnummer(s)*:
  E-mailadres:
  Geboortedatum:

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Egmondse Reddingsbrigade om één keer per jaar het donateursbedrag af te schrijven.

  bankrekening:
  Ten name van:
  (naam rekeninghouder *)
  Plaats:
  Datum:
  Bedrag:
  Accepteer de voorwaarden voor akkoord.
2018 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing