Doneer eenmalig of wordt jaarlijks donateur

Steun ons door een eenmalige donatie te doen of ondersteun onze stichting “vrienden van de ERB” jaarlijks door donateur te worden.

Alle donaties zijn welkom en ondersteunen ons in onze dagelijkse werkzaamheden als Reddingsbrigade.

Namens al onze leden alvast hartelijk bedankt!

Rekeninggegevens

Rekeninggegevens voor handmatige gift aan ‘Stichting Vrienden van de ERB’:

  • NL 64 RABO 0133 9961 58
  • t.n.v. Stichting Vrienden van de ERB

 

Rekeninggegevens voor handmatige gift aan ‘Egmondse Reddingsbrigade’:

  • NL 38 RABO 0315 7126 43
  • t.n.v. Egmondse Reddingsbrigade