EHBO-lesmateriaal

Recente aanvulling

Links

Competentiegerichte EHBO-herhalingen

De ERB geeft al jarenlang EHBO-herhalingslessen volgens de normen van het Rode Kruis. 1 weekend dag of  meerdere doordeweekse avonden passieve herhalingslessen waarbij iedereen een programma worden voorgeschoteld. In het huidige onderwijs een weinig geaccepteerde manier van werken. Tegenwoordig spreekt men meer van “competentiegericht onderwijs”. Dit is een lesvorm waarbij er een hoge vorm van zelfstandigheid is. Men dient alleen op geregelde repeterende tijdstippen hun competentie op een aantal vlakken aan te tonen.

Bij het voldoende aantonen van de betreffende competentie hoeven er daarna geen lessen meer gevolgd te worden. Alleen die zaken waarbij de competentie niet is aangetoond dient dan door de cursist te worden “bijgespijkerd” hetzij door het volgen van lessen hetzij door zelfstudie, net zo lang totdat de competentie wel is aangetoond.

Met deze competentie gerichte aanpak zal het niveau van de EHBO- in elk geval beter gewaarborgd worden. Iemand die een EHBO-diploma verdiend behoudt hem ook en als je geen vaardigheden kan aantonen, zal je hem verliezen.

Enkele onderwerpen:

  • BLS (aanspreken, omdraaien en stabiel leggen).
  • Reanimatie (en uiteraard de AED hierbij gebruiken).
  • Een theoretische competentie (vragenlijst).
  • Daarnaast nog drie (3) vrij in te delen competenties per jaar.

Uitleg volgens enkele stappen:

Stap 1:

Er worden in het begin van het EHBO-seizoen meerdere (3 a4) Toetsingsavonden georganiseerd waarbij telkens alle zes competenties worden getoetst, iedereen wordt hiervoor uitgenodigd.

Elke competentietoets duurt niet langer dan 15 minuten. Na afloop van de avond krijgt iedereen meteen te horen welke competenties voldoende zijn en welke niet (en natuurlijk waarom niet).

Discussies, geven van aanwijzingen en eventueel opnieuw afnemen van een toets zijn op deze avonden NIET aan de orde, het is een strak schema waaraan we ons moeten houden en bij een eerste keer niet competent geacht te zijn, volgt hierop geen nieuwe pogingen dezelfde avond.

Stap 2:

Inventarisatie van de benodigde bijscholingslessen: Na de toetsingsavonden weten we waar we moeten bijspijkeren en om hoeveel cursisten het gaat. Deze bijscholingslessen worden georganiseerd en uitnodigingen worden verstuurd. Er zijn twee mogelijkheden om de bijscholing bij te wonen. Het staat iedereen vrij om de bijscholingslessen te komen volgen, dat is geen verplichting! (maar is natuurlijk wel aan te raden) Ook hier kan men ervoor kiezen om de benodigde kennis en vaardigheden door middel van zelfstudie “eigen” te maken.

Stap 3:

Het geven van de Bijscholingslessen, door kaderinstructeurs of andere deskundigen (artsen, verpleegkundigen). Na afloop van de bijscholingsavond worden de competentietoetsen meteen herhaald en kan de cursist zijn competentie op dat gebied weer aantonen.

Eisen behouden Diploma:

Bij elke competentie wordt een formulier ingevuld waarop wordt bijgehouden wat men goed doet en wat niet. Hieraan kan iedereen dan ook werken de komende periode naar hun hertoetsing.

Om het EHBO-diploma te behouden dienen per jaar 5 van de 6 competenties met een voldoende te worden afgerond. Het EHBO-diploma wordt elke twee jaar uitgegeven, iedereen moet dus elke twee jaar 10 van de 12 competenties met goed gevolg hebben afgerond. Daarbij geldt: De competenties BLS en Reanimatie (AED) dienen beide verplicht (in die twee jaar) in elke geval eenmalig met een voldoende te zijn afgerond.

Cursisten kunnen ook gelijkwaardige (vb Reanimatie / BLS) competentietoetsen bij andere verenigingen laten afnemen, bewijzen van goed gevolg moeten dan wel worden aangetoond voor het behouden van het diploma, en het verlengen ervan door de ERB.

Thema-avonden:

Naast de competentie gerichte bijscholingslessen worden er ook nog “Thema-avonden” gehouden, waarbij men zich vooraf moet inschrijven. Bij onvoldoende aanmeldingen worden deze thema-avonden afgelast. Op deze thema-avonden worden natuurlijk ook de veranderingen bij een nieuwe druk van het “Oranje Kruis Boekje” aangeleerd.

Ook denken aan “verplichte” thema-avonden bij grote veranderingen in technieken.

Voordelen:

  • Men hoeft maar één avond per jaar te komen om hun competentie aan te tonen. Bij aangetoonde voldoende competentie is het daarna niet meer nodig lessen te volgen In het gunstigste geval is men dus maar één avond per jaar bezig met het behouden van zijn / haar EHBO-diploma.
  • Iedereen weet vooraf welke competenties moeten worden aangetoond, en kan zich hierop door middel van zelfstudie voorbereiden.
  • Op de lessen die na de competentietest worden gehouden zitten in elk geval mensen die deze competentie niet beheersen. Per definitie zijn die dus geïnteresseerd en gemotiveerd.

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met een kaderinstructeur.

Inge Krab – Louise Schalkoort