ERB en de AVG

Op 25 mei 2018 is de vernieuwde AVG ingegaan, deze privacywetgeving is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Dit gaat van inschrijfdata tot gebruik van beeldmateriaal op de website bijvoorbeeld. Ook voor de ERB is deze wet van toepassing, om dit goed te kunnen regelen zijn een aantal documenten opgesteld

Graag willen we dat elk ERB-lid de toestemmingsverklaring leest en tekent wanneer hier geen bezwaren over zijn. Mocht je vragen hebben kan je je altijd richten tot het secretariaat.