Onderkomens

Strandpost

De Egmondse Reddingsbrigade heeft de beschikking over een strandpost welke in de maanden mei tot en met september op het strand staat. Deze post is ingericht voor ontvangst van bezoekers, het leiden van hulpverleningsacties, het geven van opleidingen en voor normale dagelijkse zaken. De strandpost heeft de beschikking over diverse ruimtes:

 strandpost ERB

Naast deze strandpost staan ook nog een trekkerhok (voor stalling materieel) en een brandstofhok (stalling brandstof/olie) op het strand.

ERB-kazerne

De ERB-kazerne was voorheen in gebruik door de Brandweer en de ERB heeft tijdens de verhuizing van de Brandweer de kazerne van de gemeente (tijdelijk) toegewezen gekregen. In de kazerne wordt in de wintermaanden het materieel gestald en onderhoud gepleegd. Daarnaast kunnen in de kazerne opleidingen gegeven worden.

Uitrukloods

Naast de kazerne heeft de ERB ook nog de beschikking over een uitrukloods. De uitrukloods wordt gebruikt voor stalling van materieel welke worden gebruikt buiten openingstijden, zoals het terreinvoertuig en de waterscooter.