Aanmeldingsformulier

Ja, ik wil (jeugd)lid worden van de Egmondse Reddingsbrigade en mijn ouder(s)/voogd gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  • Jeugdleden hebben op 1 januari van het volgende kalenderjaar de 11 jarige leeftijd bereikt.
  • De contributie bedraagt voor (jeugd)leden € 10,00 per kalenderjaar.
  • De contributie wordt jaarlijks medio maart middels automatisch incasso geïnd, en geeft tevens een korting van € 2,50.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 31 december van het huidige jaar.
  • Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.