Oefeningen

Om het niveau van de strandwachten te borgen worden trainings-/oefenavonden georganiseerd, sinds 2011 zijn er nieuwe opleidingseisen voor diverse functies. Zo worden er proeven gehouden om te controleren of er voldoende geleerdheid is om bepaalde functies te bekleden (zogenaamde PVB, proeven van bekwaamheid). Ook worden periodiek (grotere) oefeningen gehouden om de kennis op peil te houden, deze oefeningen zijn het gehele jaar door. Zo zijn er oefeningen in samenwerking met de KNRM, zoetwateroefeningen en oefeningen georganiseerd door de landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland.