Steun ons door een donatie te doen


Eenmalige donaties zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.Donatie € -

Rekeninggegevens

Rekeninggegevens voor handmatige gift aan ‘Egmondse Reddingsbrigade’:

  • NL 38 RABO 0315 7126 43
  • t.n.v. Egmondse Reddingsbrigade