Vrienden van de ERB

Contact

Contact de Stichting Vrienden van de ERB via e-mail aan vrienden@reddingsbrigade.info of klik hier.

Stichting Vrienden van de ERB

De Stichting Vrienden van de ERB is officieel opgericht per 14 oktober 2013.

Doelen:

  • de (financiële) ondersteuning van de vereniging Egmondse Reddingsbrigade, met als oogmerk een effectieve en efficiënte continuïteit van  die vereniging;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester).

  • Voorzitter, Piet Kager
  • Secretaris, Philip van Staalduinen
  • Penningmeester, Diana Wijker

Contact

Contact de Stichting Vrienden van de ERB via e-mail aan vrienden@reddingsbrigade.info of klik hier.

ANBI Status

Voor meer informatie omtrent onze ANBI status verwijzen wij u graag naar de onderstaande pagina:

ANBI Status Egmondse Reddingsbrigade

Rekeninggegevens

Rekeninggegevens ‘Stichting Vrienden van de ERB’:

  • NL 64 RABO 0133 9961 58
  • t.n.v. Stichting Vrienden van de ERB

Rekeninggegevens ‘Egmondse Reddingsbrigade’:

  • NL 38 RABO 0315 7126 43
  • t.n.v. Egmondse Reddingsbrigade