Vrienden van de ERB

Contact

Contact de Stichting Vrienden van de ERB via e-mail aan vrienden@reddingsbrigade.info of klik hier.

Stichting Vrienden van de ERB

De Stichting Vrienden van de ERB is officieel opgericht per 14 oktober 2013. Doelen: De stichting heeft geen winstoogmerk.  

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Contact

Contact de Stichting Vrienden van de ERB via e-mail aan vrienden@reddingsbrigade.info of klik hier.

Beleidsplan Stichting Vrienden van de ERB

Beleidsplan Stichting vrienden van de ERB    
2019 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing